Privacy policy

Privacyverklaring Blij Lactosevrij

(volgens de AVG-regels van mei 2018)

Blij Lactosevrij, hieronder vallende de blog Blij Lactosevrij (www.blijlactosevrij.nl) en de webshopactiviteiten van Blij Lactosevrijshop (www.blijlactosevrijshop.nl), hierna genoemd Blij Lactosevrij, activiteiten uitvoerende vanuit: An der Retsch 52, 6980 Rameldange (Luxembourg), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blij Lactosevrij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (voor het toesturen van een prijs n.a.v. een winactie of het in rekening brengen van een product/dienst).
 • Bankrekeningnummer: alleen bij het aanschaffen van online diensten van Blij Lactosevrij, zoals een online cursus. De betalingsmogelijkheid is op basis van overschrijving.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

 

De bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Het opstellen van facturen.
 • Betalingsmethodes zoals betaling op basis van bankoverschrijving.
 • Google Analytics en Facebook Analytics statistieken.
 • Deze gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. Alleen de betrokken partijen (zoals Google, Facebook), krijgen inzage in deze gegevens. Onderaan vind je een lijst met partijen waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via muriel@blijlactosevrij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blij Lactosevrij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Blij Lactosevrij analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Blij Lactosevrij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • En natuurlijk ook de gegevens die je zelf aanlevert, zoals informatie die via het contactformulier wordt gestuurd of die je stuurt in een e-mail.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Blij Lactosevrij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blij Lactosevrij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Blij Lactosevrij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder een overzicht van de partijen waar Blij Lactosevrij mee samenwerkt:

 • Hostnet, hostingbedrijf.
 • Bol.com, partner waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt op basis van affiliate partnership.
 • Linkpizza, partner waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt op basis van affiliate partnership.
 • Paypro, partner waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt op basis van affiliate partnership.
 • Affilinet, partner waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt op basis van affiliate partnership.
 • Daisycon, partner waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt op basis van affiliate partnership.
 • Awin, partner waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt op basis van affiliate partnership.
 • Tradetracker, partner waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt op basis van affiliate partnership.
 • Prformance Horizon, partner waarmee Blij Lactosevrij samenwerkt op basis van affiliate partnership.
 • Administratiekantoor, zij verwerken o.a. alle facturen.
 • Belastingdienst, zij kunnen natuurlijk ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van Blij Lactosevrij.
 • Google (Analytics).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blij Lactosevrij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blij Lactosevrij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.